10Tháng 5, 2018

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỆNH VIỆN BÌNH DÂN LẦN THỨ XIX NĂM 2018

Qua: | Tags:

Trong hai ngày 6 và 7-4, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XIX năm 2018, với 19 phiên báo cáo và phẫu thuật thị phạm chuyên về phẫu thuật Robot. Bệnh viện Bình Dân là cơ sở đầu tiên của Việt Nam được Bộ Y tế cho phép phẫu thuật Robot trên cơ thể người lớn.
ĐỌC THÊM

23Tháng 12, 2016

DANH MỤC KHUYẾN CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỞ Y TẾ TP.HCM

Qua: | Tags:

STT Trích yếu nội dung Đơn vị ban hành 1 Khuyến cáo an toàn triển khai các hoạt động an toàn người bệnh tại các bệnh viện Ban An toàn người bệnh. 2 Khuyến cáo triển khai phác đồ điều trị và tăng cường vai trò của hội đồng thuốc và điều trị tại các bệnh viện Ban Phác đồ điều trị 3 Khuyến cáo triển khai hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện Ban An toàn môi trường & An ninh trật tự bệnh […]
ĐỌC THÊM