Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh đợt 1 năm 2019

Monday, 01/04/2019, 13:56 GMT+7

Kính gửi đến Quý khách hàng Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh đợt 1 năm 2019

Vui lòng tải file đính kèm

1. Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 1 năm 2019

2. Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh nội trú đợt 1 năm 2019