Bệnh tiêu hóa

Cảm nghĩ người nhà Lâm Đình Tuấn - Khoa Tổng quát 4
27/09/2018, 15:17
Tôi rất cảm ơn sự chăm sóc tận tình và chu đáo của các Bác sĩ, Điều dưỡng và nhân viên y tế của Bệnh viện Bình Dân