BS.CKI. NGUYỄN QUỐC PHONG

BS.CKI. NGUYỄN QUỐC PHONG
BS.CKI. NGUYỄN QUỐC PHONG
  • Urology Surgery
Introduce

Chuyên khoa: Ngoại Tiết niệu


Lịch khám bệnh

NGÀY THỜI GIAN PHÒNG KHÁM VỊ TRÍ

Thứ 5

13:00 - 16:00 Phòng khám 11 Khu Khám bệnh Trụ sở chính


Ghi chú: Lịch khám này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường. Lịch khám có thể thay đổi theo lịch công tác của bác sĩ.

Make an appointment with BS.CKI. NGUYỄN QUỐC PHONG