BS NGUYỄN THỊ LỆ NGA

BS NGUYỄN THỊ LỆ NGA
BS NGUYỄN THỊ LỆ NGA
  • Other Specialties
Introduce

Chuyên khoa: Nội tổng hợp


Lịch khám bệnh

NGÀY THỜI GIAN PHÒNG KHÁM VỊ TRÍ

Thứ 2

07:00 - 16:00 Phòng khám 004 Khu Khám bệnh Kỹ thuật cao


Ghi chú: Lịch khám này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường. Lịch khám có thể thay đổi theo lịch công tác của bác sĩ.

Make an appointment with BS NGUYỄN THỊ LỆ NGA