Chương trình F0 đồng hành cùng F0

Sunday, 22/08/2021, 15:10 GMT+7

CHƯƠNG TRÌNH F0 ĐỒNG HÀNH CÙNG F0

Nhằm mục đích tăng cường nhân lực hỗ trợ cho công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến số 8, Ban Giám đốc BVDC số 8 triển khai chương trình “F0 đồng hành cùng F0” với nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia: bệnh nhân F0 sau khi đã được xác nhận khỏi bệnh có nguyện vọng tiếp tục ở lại cống hiến làm việc cho bệnh viện.

2. Công việc của người tham gia: chăm sóc hỗ trợ các bệnh nhân F0 còn đang tiếp tục điều trị với sự điều phối của nhân viên bệnh viện.