guide

Hướng dẫn 2
Rút ngắn thời gian chờ đợi khám. Người bệnh được nhập viện và phẫu thuật trong ngày.
Hướng dẫn 4
Rút ngắn thời gian chờ đợi khám. Người bệnh được nhập viện và phẫu thuật trong ngày.
Hướng dẫn 4
Rút ngắn thời gian chờ đợi khám. Người bệnh được nhập viện và phẫu thuật trong ngày.