Lịch khám bệnh Tổng quát KTC

Lịch khám bệnh Tổng quát KTC
THỨ PHÒNG KHÁM 001 (106) PHÒNG KHÁM 002 (104) PHÒNG KHÁM 003 (102) PHÒNG KHÁM 004 (101) PHÒNG KHÁM 006
(Hậu môn -
trực tràng)
PHÒNG KHÁM 010 PHÒNG KHÁM 012 (113)
(Nội khoa)
HAI SÁNG PGS. NGUYỄN CAO CƯƠNG PGS. VƯƠNG THỪA ĐỨC
(cách tuần
BS.CKII. NGUYỄN MẠNH DŨNG)
BS.CKI. PHẠM NGỌC HOAN BS.CKI. LÊ THỊ NGỌC DIỆP PGS. NGUYỄN THANH PHONG THS.BS. ĐỒNG THANH THIỆN THS.BS. NGUYỄN THANH PHƯƠNG
CHIỀU BS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG BS.CKII. TRẦN MINH ĐỨC
BA SÁNG BS.CKII. NGUYỄN PHÚC MINH BS.CKII. NGUYỄN MẠNH DŨNG BS.CKI. NGUYỄN TẠ QUYẾT BS.CKI. HẦU THỊ NHƯ Ý GS. DƯƠNG VĂN HẢI BS.CKII. NGUYỄN THIỆN HÒA THS.BS. NGUYỄN PHƯỚC THANH SANG
CHIỀU THS.BS. TRẦN VĂN MINH TUẤN THS.BS. PHAN THANH VIỆT
SÁNG BS.CKII. NGUYỄN TRUNG HIẾU THS.BS. NGÔ TRẦN MINH KHÔI BS.CKII. NGUYỄN NGỌC BÌNH BS.CKI. LÊ THỊ NGỌC DIỆP/
BS. ĐỒNG THỊ THÙY LINH
BS.CKI. BÙI HỒNG MINH HẬU BS.CKII. HỒ KHÁNH ĐỨC BS.CKI. PHẠM NGỌC THƠ
CHIỀU THS.BS. HỒ TRUNG DŨNG BS.CKII NGUYỄN THANH HỔ THS.BS. LÊ HOÀNG VĂN
NĂM SÁNG THS.BS. NGUYỄN VĂN VIỆT THÀNH BS.CKII. LÊ PHONG HUY BS.CKII LÊ HỮU PHƯỚC BS.CKI. HỒ THỊ HÒA BÌNH THS.BS. DƯƠNG BÁ LẬP BS.CKII. NGUYỄN BÁ MINH NHẬT  BS.CKI. CAO
THÚY HẰNG
CHIỀU THS.BS. ĐỒNG THANH THIỆN 
SÁU SÁNG THS.BS. DƯƠNG BÁ LẬP BS.CKI. TRẦN MINH HIẾU THS.BS. TRẦN HỒ BS. ĐINH HOÀI THANH THS.BS. VŨ NGỌC ANH TUẤN BS.CKII. NGÔ VIẾT THI BS.CKI. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG
CHIỀU BS.CKI. ĐẶNG TRƯỜNG THÁI BS.CKI. PHẠM VINH QUANG