Nghi ngờ mắc 5 bệnh lý thường gặp, tới Bệnh viện Bình dân để khám miễn phí