Nội soi tiêu hóa

About
Nội soi tiêu hóa hiện nay là phương pháp được lựa chọn và là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán các bệnh lý ống tiêu hóa như viêm, loét, polyp, u...ống nội soi mềm có gắn camera ở đầu có thể nhìn thấy trực tiếp, phân loại, đánh giá tổn thương và có thể can thiệp trực tiếp vào tổn thương.
Treatments
27-Poster-NSDaDay-DaiTrang-TrucTrang
26-Poster-NSDaDay-gayMe
Equipment