Quy trình khám bệnh không sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

Quy trình khám bệnh không sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

Dành cho người bệnh không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

 

 

Nếu người bệnh mới đăng ký khám bệnh lần đầu

 • Lấy số thứ tự tại khu vực quầy Chăm sóc Khách hàng

 • Viết phiếu đăng ký khám bệnh

Người bệnh tái khám

 • Lấy số thứ tự tại khu vực quầy Chăm sóc Khách hàng

Bước 1: Tiếp nhận

 • Vào quầy tiếp nhận theo số thứ tự hiện trên bảng

 • Thanh toán chi phí khám bệnh

 • Nhận số thứ tự tại phòng khám

Bước 2: Đến phòng khám chuyên khoa

 • Vào phòng khám theo số thứ tự trên bảng

 • Được bác sĩ tiến hành thăm khám, cho toa thuốc hoặc chỉ định cận lâm sàng

Bước 3: Thu phí cận lâm sàng

 • Thanh toán chi phí cận lâm sàng

Bước 4: Thực hiện cận lâm sàng

 • Đến khu vực thực hiện các cận lâm sàng và lấy số thứ tự

 • Thực hiện các cận lâm sàng

 • Chờ lấy kết quả cận lâm sàng theo thời gian trên giấy hẹn

Bước 5: Trở lại phòng khám chuyên khoa

 • Thư ký y khoa sắp xếp cho người bệnh vào gặp lại bác sĩ

 • Bác sĩ xem các kết quả cận lâm sàng đã thực hiện và giải thích cho người bệnh

 • Người bệnh có thể được nhận đơn thuốc hoặc có chỉ định nhập viện điều trị

Bước 6: Mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

 • Lấy số thứ tự

 • Đưa đơn thuốc và thanh toán chi phí

 • Nhận thuốc và kiểm tra

Lưu ý:

 • Người bệnh nên tranh thủ lấy số thứ tự tại nhiều vị trí cận lâm sàng khi đã có chỉ định của bác sĩ.

 • Nên ưu tiên thực hiện đối với các cận lâm sàng thực hiện nhanh.

 • Mỗi một chỉ định cận lâm sàng có thể có giờ trả kết quả khác nhau.

 • Để tiết kiệm thời gian, người bệnh nên đến quầy thuốc gần với khu vực phòng khám của mình nhất để mua thuốc.