Bác sĩ

BS. HỒ XUÂN TUẤN
Ngoại tiết niệu
BS. HỒ XUÂN TUẤN
BS. TRƯƠNG PHẠM NGỌC ĐĂNG
Ngoại tiết niệu
BS. TRƯƠNG PHẠM NGỌC ĐĂNG
BS.CKI. NGUYỄN THANH LÂM PHÚ
Ngoại tổng quát
BS.CKI. NGUYỄN THANH LÂM PHÚ
THS.BS TRẦN ĐOÀN THIÊN QUỐC
Nam khoa
THS.BS TRẦN ĐOÀN THIÊN QUỐC
BS. NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH
Ngoại tiết niệu
BS. NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH