Hướng dẫn đặt phòng

Quý người bệnh có thể liên hệ tại Phòng hành chánh của Khoa đang điều trị nội trú để đặt các phòng như sau:

– Phòng thường.

– Phòng dịch vụ.

– Phòng VIP.