Quy trình khám bệnh

Quý người bệnh vui lòng mang theo đầy đủ các kết quả xét nghiệm đã thực hiện (nếu có) để thuận tiện trong lúc khám chữa bệnh.

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TRỤ SỞ CHÍNH (KHU KHÁM THƯỜNG)

371 Điện Biên Phủ – Phường 4 – Quận 3 – TP.HCM

-Tìm hiểu thêm
QUY-TRINH-KHAM-BENH-KHU-THUONG-1
QUY-TRINH-KHAM-BENH-KHU-THUONG-2

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH KHU KHÁM KỸ THUẬT CAO

408 Điện Biên Phủ – Phường 11 – Quận 10 – TP.HCM

-Tìm hiểu thêm
QUY-TRI.NH-KHAM-BENH-KHU-KY-THUAT-CAO-p1
QUY-TRI.NH-KHAM-BENH-KHU-KY-THUAT-CAO-p2