LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA NAM KHOA

Phòng khám do các bác sĩ nam khoa phụ trách

Khám buổi sáng (7:00 11:30) và buổi chiều (13:00 16:00)

Thứ hai: BS.CKI. Phạm Hữu Đương

Thứ ba: ThS.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

Thứ tư: BS.CKII. Đặng Quang Tuấn

Thứ năm: ThS.BS. Trà Anh Duy

Thứ sáu: BS.CKII. Phạm Văn Hảo

 

Giá khám: 100.000 đồng/lần.

Quy trình đăng ký:

Phòng khám dành cho quý khách chưa hẹn giờ qua tổng đài.

Bước 1: Quý khách làm thủ tục đăng ký khám tại Quầy tiếp tân lầu 5 Khu kỹ thuật cao.

Bước 2: Quý khách đến Phòng 509 để chờ đến lượt khám bệnh.