Hướng dẫn nhập viện

Quý người bệnh có chỉ định nhập viện vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG KHOA KHÁM BỆNH
Phòng 012 – Khu trụ sở chính Bệnh viện Bình Dân