9Tháng 1, 2018

Tuyển dụng viên chức 2017 (đợt 2)

Qua: | Tags:

Bệnh viện Bình Dân trân trọng thông báo: Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện, chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016 và Định hướng phát triển của Bệnh viện Bình Dân trong thời gian tới, Bệnh viện dự kiến số vị trí cần tuyển dụng viên chức năm 2017  (đợt 2) là 65 người. Về điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và hồ sơ dự tuyển, vui lòng xem tập tin đính kèm.   Trân trọng,  
ĐỌC THÊM

24Tháng 11, 2017

Thông báo

Qua: | Tags:

Kính gửi quý khách hàng, Để chuẩn bị cho công tác Hội nghị Y học Giới Tính Việt Nam VSSM 2017, Khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân không thực hiện khám bệnh ngoài giờ vào sáng thứ 7, ngày 25/11/2017. Khoa Khám Bệnh vẫn phục vụ. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 24/24. Trân trọng thông báo! Tổ chăm sóc khách hàng
ĐỌC THÊM