13Tháng 3, 2017

Tuyển dụng viên chức năm 2017

Qua: | Tags:

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN BÌNH DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 3 năm 2017  TÓM TẮT NỘI DUNG Tuyển dụng viên chức năm2017 (Thông báo trên website Bệnh viện Bình Dân (www.bvbinhdan.com.vn) Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện, chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016 và Định hướng phát triển của Bệnh viện Bình Dân trong thời gian tới, Bệnh viện […]
ĐỌC THÊM