Tuyển dụng viên chức năm 2017

Qua: | Tags: | Comments: 0 | Tháng Ba 13th, 2017

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 3 năm 2017

 TÓM TẮT NỘI DUNG

Tuyển dụng viên chức năm2017

(Thông báo trên website Bệnh viện Bình Dân (www.bvbinhdan.com.vn)

 1. Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện, chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016 và Định hướng phát triển của Bệnh viện Bình Dân trong thời gian tới, Bệnh viện dự kiến số vị trí cần tuyển dụng viên chức năm 2017 là 227 người, được cụ thể theo từng vị trí như sau:
  NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 Số TT  Vị trí viên chức cần tuyển dụng  Mã ngạch  Số lượng cần tuyển
1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 43
2 Dược sĩ hạng III V.08.08.22 04
3 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 05
4 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 03
5 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 05
6 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 74
7 Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19 06
8 Kỹ thuật viên V.05.02.08 02
9 Dược sĩ hạng IV V.08.08.23 09
10 Chuyên viên 01.003 06
11 Kế toán viên 06.031 06
12 Kế toán viên cao đẳng 06a.031 02
13 Kế toán trung cấp 06.032 12
14 Cán sự 01.004 06
15 Thư ký y khoa 01.004 43
16 Lưu trữ viên hạng IV 02.015 01
Tổng cộng: 227

 

 1. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN; HỒ SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC
 2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại TP.Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

– Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

– Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

– Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

– Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi)

 1. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật;
 2. c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
 3. d) Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

 1. e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí xét tuyển:

Viên chức có trình độ Cao đẳng, Đại học và sau đại học :

+ Ngoại ngữ: chứng chỉ B  trở lên,

+ Tin học: chứng chỉ A trở lên.

Viên chức có trình độ trung cấp chuyên nghiệp:

+ Ngoại ngữ: chứng chỉ A trở lên,

+ Tin học: Chứng chỉ vi tính văn phòng trở lên.

Khi có quyết định của Sở Nội vụ và Sở Y tế công nhận kết quả tuyển dụng các viên chức “Đạt”, thì viên chức phải cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định hiện hành như sau:

+ Trình độ từ đại học:

* Ngoại ngữ: bậc 2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

* Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

+ Trình độ từ trung cấp:

* Ngoại ngữ: bậc 1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

* Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

 1. Hồ sơ dự tuyển:

2.1 Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

 1. a) Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);
 2. b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Riêng những ứng viên ký hợp đồng lao động với Bệnh viện thì sử dụng mẫu 2C-BNV/2008 và do Thủ trưởng đơn vị ký;
 3. c) Bản sao các lọai: giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thường trú tại TP. HCM;
 4. d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và đểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy trình về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

 1. e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại Bệnh viện có hợp đồng dài hạn; có phẩm chất đạo đức, năng lực làm việc, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển phải được Thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển; bổ sung thêm bản photo hợp đồng lao động lần đầu và lần cuối, sổ Bảo hiểm xã hội.

2.2 Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2.3 Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

2.4 Người đứng đầu đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức theo quy định có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

III. HÌNH THỨC; NỘI DUNG; THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM,LỆ PHÍ TUYỂN VIÊN CHỨC

 1. Hình thức tuyển dụng viên chức:

Căn cứ khoản 1, Điều 3 Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016, việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Bệnh viện được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

 1. Nội dung xét tuyển:

a) Xét hồ sơ:

– Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thỏa các điều kiện sau: có đầy đủ các thành phần hồ sơ, ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển được quy định tại điểm 2, mục III của kế hoạch này.

– Điểm học tập và điểm tốt nghiệp

b) Phỏng vấn:

Thí sinh có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ được phỏng vấn hoặc thực hành theo thang điểm 100, tính hệ số 2 với nội dung cụ thể như sau:

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức;

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện.

 1. Thời gian, địa điểm và lệ phí xét tuyển

a) Từ ngày 13/03/2017 đến hết ngày 10/04/2017 (Sángtừ 7 giờđến 11 giờ 30, chiềutừ 12 giờ 30 đến 16 giờ).

b) Địa điểm xét tuyển: tại trụ sở Bệnh viện Bình Dân, số 371 đường Điện Biên phủ, Phường 4, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.Điện thoại: (08).38394747.

c) Lệ phí tuyển viên chức: Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016, phí dự tuyển viên chức là 400.000đ/thí sinh/một lần dự tuyển./.

Tập tin đính kém

Để lại một Trả lời