15Tháng 12, 2015

CÁC VĂN BẢN BẢO HIỂM THEO THÔNG TƯ 31

Qua: | Tags:

CÁC VĂN BẢN BẢO HIỂM THEO THÔNG TƯ 31 TÂN DƯỢC Hướng dẫn liên SYT – BHXH thống nhất biểu mẫu TT12-TT31. Hướng dẫn liên SYT – BHXH thực hiện Danh mục 31-2011. Quy trình hướng dẫn. Danh mục 31. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thông tư 12 năm 2010. Danh mục thuốc Y Học Cổ Truyền.
ĐỌC THÊM