Tuyển dụng viên chức 2017 (đợt 2)

Qua: | Tags: | Comments: 0 | Tháng Một 9th, 2018

Bệnh viện Bình Dân trân trọng thông báo:

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện, chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016 và Định hướng phát triển của Bệnh viện Bình Dân trong thời gian tới, Bệnh viện dự kiến số vị trí cần tuyển dụng viên chức năm 2017  (đợt 2) là 65 người.

Về điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và hồ sơ dự tuyển, vui lòng xem tập tin đính kèm.

 

Trân trọng,

 

Để lại một Trả lời