Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh đợt 3 năm 2019

Thứ ba, 01/10/2019, 07:20 GMT+7

Kính gửi đến Quý khách hàng Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh đợt 3 năm 2019

Vui lòng tải file đính kèm

1. Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 3 năm 2019

2. Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh nội trú đợt 3 năm 2019