BS.CKII. PHẠM THỊ NGA

BS.CKII. PHẠM THỊ NGA
BS.CKII. PHẠM THỊ NGA
  • Trưởng khoa
  • Chuyên khoa khác
Giới thiệu
Chuyên khoa: Hồi sức tích cực và chống độc
Đặt hẹn khám bệnh với BS.CKII. PHẠM THỊ NGA