BS. NGUYỄN ĐỖ CHỈNH

BS. NGUYỄN ĐỖ CHỈNH
BS. NGUYỄN ĐỖ CHỈNH
  • Chuyên khoa khác
Giới thiệu
Chuyên khoa: Ngoại Tiết niệu
Đặt hẹn khám bệnh với BS. NGUYỄN ĐỖ CHỈNH