BS. PHÓ THANH TUẤN

BS. PHÓ THANH TUẤN
BS. PHÓ THANH TUẤN
  • Chuyên khoa khác
Giới thiệu

Chuyên khoa: Nội tổng hợp


Lịch khám bệnh

NGÀY THỜI GIAN PHÒNG KHÁM VỊ TRÍ

Thứ 4

06:00 - 16:00 Phòng khám 004 Khu Khám bệnh Kỹ thuật cao


Ghi chú: Lịch khám này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường. Lịch khám có thể thay đổi theo lịch công tác của bác sĩ.

Đặt hẹn khám bệnh với BS. PHÓ THANH TUẤN