BS. TÔN MINH TRÍ

BS. TÔN MINH TRÍ
BS. TÔN MINH TRÍ
  • Chuyên khoa khác
Giới thiệu
Chuyên khoa: Hồi sức tích cực chống độc
Đặt hẹn khám bệnh với BS. TÔN MINH TRÍ