Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)

Thứ năm, 10/11/2022, 13:00 GMT+7

Mô hình Cải cách hành chính: CẢI TIẾN PHIẾU THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN (5 TRONG 1)

Việc ghi chép thường chiếm nhiều thời gian của điều dưỡng.

Hiện nay trung bình đối với 1 hồ sơ bệnh án, điều dưỡng phải thực hiện ít nhất 5 phiếu: Phiếu theo dõi chức năng sống; Phiếu chăm sóc; Phiếu thực hiện và công khai thuốc; Phiếu theo dõi dịch truyền; Sổ thực hiện y lệnh.

Cải tiến phiếu theo dõi và chăm sóc bệnh nhân: Sản phẩm "5 trong 1"

  1. Rút ngắn thời gian ghi chép hồ sơ, vẫn đảm bảo đủ thông tin trong quá trình chăm sóc. điều trị cho người bệnh.
  2. Tiết kiệm chi phí từ việc tinh gọn 5 phiếu trên cùng 1 phiếu.
  3. Tiết kiệm thời gian cho việc ghi chép hồ sơ của điều dưỡng.
  4. Công việc ghi chép được đơn giản, thuận tiện hơn do các thông tin đã được mã hóa.
  5. Xác định mục tiêu và kết quả can thiệp, chăm sóc điều dưỡng mong muốn.