Cảm nghĩ khách hàng

Lá thư người bệnh - Khách hàng Bùi Duyên N.
17/06/2020, 17:28

Lá thư người bệnh - Khách hàng Bùi Duyên N.

1
Lá thư người bệnh - Khách hàng Bùi Duyên N.
Lá thư người bệnh - Khách hàng Bùi Duyên N.
17/06/2020, 17:28
Xin trích dẫn một lá thư người bệnh gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý của Khoa Lồng ngực - Bướu cổ