Cảm nghĩ khách hàng

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Phẫu thuật Tim - Mạch máu
13/10/2023, 14:26

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Phẫu thuật Tim - Mạch máu

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Niệu A
13/10/2023, 14:10

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Niệu A

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Bình Dân và đội ngũ Y bác sĩ
06/06/2023, 16:22

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Bình Dân và đội ngũ Y bác sĩ

Lá thư người bệnh - Khoa Niệu A
10/11/2022, 08:57

Lá thư người bệnh - Khoa Niệu A

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Phẫu thuật Ung bướu tiết niệu
20/10/2022, 08:09

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Phẫu thuật Ung bướu tiết niệu

1
Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Phẫu thuật Tim - Mạch máu
2
Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Niệu A
3
Lá thư người bệnh - Cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Bình Dân và đội ngũ Y bác sĩ
4
Lá thư người bệnh - Khoa Niệu A
5
Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Phẫu thuật Ung bướu tiết niệu
Lá thư người bệnh - Khách hàng Bùi Duyên N.
17/06/2020, 17:28
Xin trích dẫn một lá thư người bệnh gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý của Khoa Lồng ngực - Bướu cổ