Cắt bàng quang tận gốc nội soi ổ bụng và tạo hình bàng quang thay thế nối thẳng

Thứ năm, 24/02/2022, 14:00 GMT+7

Báo cáo khoa học: Cắt bàng quang tận gốc nội soi ổ bụng và tạo hình bàng quang thay thế nối thẳng

Tác giả: Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Nguyễn Tiến Đệ, Nguyễn Đạo Thuấn, Trần Ngọc Khắc Linh, Nguyễn Văn Học, Phạm Phú Phát, Nguyễn Việt Cường

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

 
cat_bang_quan