Đánh giá hiệu quả điều trị giãn tĩnh mạch hiển bằng phương pháp sử dụng laser nội mạch - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:00 GMT+7

Báo cáo khoa học: Đánh giá hiệu quả điều trị giãn tĩnh mạch hiển bằng phương pháp sử dụng laser nội mạch - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tác giả: Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: