Đánh giá hiệu quả điều trị giãn tĩnh mạch hiển bằng phương pháp sử dụng laser nội mạch

Thứ bảy, 22/01/2022, 10:54 GMT+7

Báo cáo khoa học: Đánh giá hiệu quả điều trị giãn tĩnh mạch hiển bằng phương pháp sử dụng laser nội mạch

Tác giả: Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: