Đánh giá kết quả sớm trong phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị u trung thất

Thứ bảy, 22/01/2022, 12:08 GMT+7

Báo cáo khoa học: Đánh giá kết quả sớm trong phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị u trung thất

Tác giả: Trần Nam Long, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: