Dịch vụ Xuất viện sớm

Nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh ở tỉnh xa, người bệnh hãy thông báo với điều dưỡng về nhu cầu xuất viện sớm. Chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục xuất viện cho người bệnh trước 11:30.