Điều trị bướu giáp bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện

Thứ bảy, 22/01/2022, 00:39 GMT+7

Báo cáo khoa học: Điều trị bướu giáp bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện 

Tác giả: Hồ Khánh Đức, Hồ Nam, Trần Công Quyền, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Bá Minh Nhật, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: