Bác sĩ

BS. PHÓ THANH TUẤN
Chuyên khoa khác
BS. PHÓ THANH TUẤN
BS.CKI. TRẦN QUỐC PHONG
Ngoại tiết niệu
BS.CKI. TRẦN QUỐC PHONG
BS NGUYỄN THỊ LỆ NGA
Chuyên khoa khác
BS NGUYỄN THỊ LỆ NGA
THS.BS.CKI. VÕ DUY QUAN
Chuyên khoa khác
THS.BS.CKI. VÕ DUY QUAN
THS.BS. TỐNG THỊ MINH THƯƠNG
Chuyên khoa khác
THS.BS. TỐNG THỊ MINH THƯƠNG
BS. TRẦN ANH KHOA
Ngoại tiết niệu
BS. TRẦN ANH KHOA
THS.BS. HỒ TRUNG DŨNG
Ngoại tổng quát
THS.BS. HỒ TRUNG DŨNG
BS.CKI. TRƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ
Chuyên khoa khác
BS.CKI. TRƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ
THS.BS. LÊ VŨ TÂN
Nam khoa
THS.BS. LÊ VŨ TÂN
TH.BS. PHAN THÀNH THỐNG
Ngoại tiết niệu
TH.BS. PHAN THÀNH THỐNG
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
Ngoại tổng quát
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
THS.BS. VÕ HỮU NHÂN
Chuyên khoa khác
THS.BS. VÕ HỮU NHÂN