Bác sĩ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC TUẤN
Chuyên khoa khác
TS.BS. NGUYỄN NGỌC TUẤN
THS.BS. ĐINH QUANG BÌNH
Nam khoa
THS.BS. ĐINH QUANG BÌNH
BS. NGUYỄN ĐỖ CHỈNH
Chuyên khoa khác
BS. NGUYỄN ĐỖ CHỈNH
BS. LÊ TRỌNG THIÊN LONG
Ngoại tiết niệu
BS. LÊ TRỌNG THIÊN LONG
BS.CKI. ĐÀO HUY ÁI
Chuyên khoa khác
BS.CKI. ĐÀO HUY ÁI
BS. TÔN MINH TRÍ
Chuyên khoa khác
BS. TÔN MINH TRÍ
BS. NGUYỄN DUY PHƯƠNG
Chuyên khoa khác
BS. NGUYỄN DUY PHƯƠNG
BS.CKII. PHẠM THỊ NGA
Chuyên khoa khác
BS.CKII. PHẠM THỊ NGA
THS.BS.CKI. TÔN THẤT HÙNG
Chuyên khoa khác
THS.BS.CKI. TÔN THẤT HÙNG
BS. TRẦN TRỌNG HUÂN
Chuyên khoa khác
BS. TRẦN TRỌNG HUÂN
BS.CKI. NGUYỄN QUỐC SƠN
Ngoại tổng quát
BS.CKI. NGUYỄN QUỐC SƠN
BS. NGUYỄN NGỌC LAN THANH
Chuyên khoa khác
BS. NGUYỄN NGỌC LAN THANH