Bác sĩ

THS.BS. PHÙNG THANH VŨ
Ngoại tiết niệu
THS.BS. PHÙNG THANH VŨ
THS.BS. NGUYỄN TẾ KHA
Ngoại tiết niệu
THS.BS. NGUYỄN TẾ KHA
BS.CKII. VĨNH TUẤN
Ngoại tiết niệu
BS.CKII. VĨNH TUẤN
THS.BS. PHAN VĂN HOÀNG
Ngoại tiết niệu
THS.BS. PHAN VĂN HOÀNG
BS.CKI. ĐỖ HOÀNG DŨNG
Ngoại tiết niệu
BS.CKI. ĐỖ HOÀNG DŨNG
BS.CKI. VŨ ĐỨC HỢP
Ngoại tiết niệu
BS.CKI. VŨ ĐỨC HỢP
THS.BS. MAI VIẾT NHẬT TÂN
Ngoại tiết niệu
THS.BS. MAI VIẾT NHẬT TÂN
THS.BS. LÊ TRỌNG KHÔI
Ngoại tiết niệu
THS.BS. LÊ TRỌNG KHÔI
TS.BS. PHAN TRƯỜNG BẢO
Ngoại tiết niệu
TS.BS. PHAN TRƯỜNG BẢO
TS.BS. NGUYỄN TIẾN ĐỆ
Ngoại tiết niệu
TS.BS. NGUYỄN TIẾN ĐỆ
BS. TÀO THỊ KIM TÂM
Ngoại tiết niệu
BS. TÀO THỊ KIM TÂM
BS. NGUYỄN XUÂN CHIẾN
Ngoại tiết niệu
BS. NGUYỄN XUÂN CHIẾN