Bác sĩ

BS.CKI. VŨ ANH TUẤN
Ngoại tiết niệu
BS.CKI. VŨ ANH TUẤN
BS. NGUYỄN THIỆN ĐỨC
Ngoại tổng quát
BS. NGUYỄN THIỆN ĐỨC
THS. BS. HOÀNG KIM BÌNH
Ngoại tổng quát
THS. BS. HOÀNG KIM BÌNH
BS.CKII LÊ THỊ ĐAN THÙY
Chuyên khoa khác
BS.CKII LÊ THỊ ĐAN THÙY
BS.CKII. VÕ THIỆN LAI
Ngoại tổng quát
BS.CKII. VÕ THIỆN LAI
BS.CKI. HỒ XUÂN TUẤN
Ngoại tiết niệu
BS.CKI. HỒ XUÂN TUẤN
BS. TRƯƠNG PHẠM NGỌC ĐĂNG
Ngoại tiết niệu
BS. TRƯƠNG PHẠM NGỌC ĐĂNG
BS.CKII. NGUYỄN THANH LÂM PHÚ
Ngoại tổng quát
BS.CKII. NGUYỄN THANH LÂM PHÚ
THS.BS TRẦN ĐOÀN THIÊN QUỐC
Nam khoa
THS.BS TRẦN ĐOÀN THIÊN QUỐC
THS.BS. NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH
Ngoại tiết niệu
THS.BS. NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH
THS.BS. NGUYỄN PHƯỚC VĨNH
Ngoại tiết niệu
THS.BS. NGUYỄN PHƯỚC VĨNH
BS. CKII. NGUYỄN TẠ QUYẾT
Ngoại tổng quát
BS. CKII. NGUYỄN TẠ QUYẾT