Giáo dục sức khỏe

Những sai lầm thường gặp ở người bệnh sa tạng chậu
29/11/2023, 09:07

Những sai lầm thường gặp ở người bệnh sa tạng chậu

Sa tạng chậu, vấn đề không thể xem nhẹ
20/11/2023, 14:07

Sa tạng chậu, vấn đề không thể xem nhẹ

Bàng quang thần kinh, điều trị sớm để tránh biến chứng nguy hiểm
20/11/2023, 14:05

Bàng quang thần kinh, điều trị sớm để tránh biến chứng nguy hiểm

Cảnh báo: suy thận nặng vì uống cỏ mực, đậu đen xanh lòng
01/11/2023, 10:10

Cảnh báo: suy thận nặng vì uống cỏ mực, đậu đen xanh lòng

10 Câu hỏi thường gặp sau Phẫu thuật lấy sỏi đường tiết niệu
18/10/2023, 10:36

10 Câu hỏi thường gặp sau Phẫu thuật lấy sỏi đường tiết niệu

1
Những sai lầm thường gặp ở người bệnh sa tạng chậu
2
Sa tạng chậu, vấn đề không thể xem nhẹ
3
Bàng quang thần kinh, điều trị sớm để tránh biến chứng nguy hiểm
4
Cảnh báo: suy thận nặng vì uống cỏ mực, đậu đen xanh lòng
5
10 Câu hỏi thường gặp sau Phẫu thuật lấy sỏi đường tiết niệu