Giáo dục sức khỏe

Làm sao ngăn ngừa suy thận ở người bệnh Đái tháo đường?
26/05/2023, 11:23

Làm sao ngăn ngừa suy thận ở người bệnh Đái tháo đường?

Làm thế nào để quản lý trào ngược dạ dày thực quản?
25/05/2023, 11:57

Làm thế nào để quản lý trào ngược dạ dày thực quản?

Điều trị đúng, suy thận có thể phục hồi không?
25/05/2023, 10:31

Điều trị đúng, suy thận có thể phục hồi không?

Một số thông tin về các sản phẩm được gọi là “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”
25/05/2023, 08:35

Một số thông tin về các sản phẩm được gọi là “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”

Tạo hình bàng quang giữ chất lượng sống cho bệnh nhân Ung thư bàng quang
22/05/2023, 09:27

Tạo hình bàng quang giữ chất lượng sống cho bệnh nhân Ung thư bàng quang

1
Làm sao ngăn ngừa suy thận ở người bệnh Đái tháo đường?
2
Làm thế nào để quản lý trào ngược dạ dày thực quản?
3
Điều trị đúng, suy thận có thể phục hồi không?
4
Một số thông tin về các sản phẩm được gọi là “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”
5
Tạo hình bàng quang giữ chất lượng sống cho bệnh nhân Ung thư bàng quang