Hiệu quả của phương pháp nội soi niệu quản đặt thông JJ trong điều trị nhiễm khuẩn niệu có tắc nghẽn đường niệu trên

Thứ hai, 15/08/2022, 08:08 GMT+7

Báo cáo khoa học: Hiệu quả của phương pháp nội soi niệu quản đặt thông JJ trong điều trị nhiễm khuẩn niệu có tắc nghẽn đường niệu trên

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Trần Vĩnh Hưng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
 Hiệu quả của phương pháp nội soi niệu quản đặt thông JJ trong điều trị nhiễm khuẩn niệu có tắc nghẽn đường niệu trên

screenshot_1661097712