Hiệu quả điều trị ung thư phổi bằng phẫu thuật cắt thùy phổi qua nội soi

Thứ sáu, 21/01/2022, 16:38 GMT+7

Báo cáo khoa học: Hiệu quả điều trị ung thư phổi bằng phẫu thuật cắt thùy phổi qua nội soi

Tác giả: Trần Công Quyền, Nguyễn Văn Việt Thành, Hồ Huỳnh Long, Hồ Hoàng Trung

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: