Hoạt động Bệnh viện

Thư mời Hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong phẫu thuật
17/09/2019, 09:36

Thư mời Hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong phẫu thuật

Hội thảo chuyên đề "Điều trị rối loạn cương: Lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật"
29/07/2019, 10:24

Hội thảo chuyên đề "Điều trị rối loạn cương: Lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật"

Những điều cần biết về đặt thể hang nhân tạo điều trị rối loạn cương
23/07/2019, 14:31

Những điều cần biết về đặt thể hang nhân tạo điều trị rối loạn cương

Thư mời Hội thảo chuyên đề "Điều trị rối loạn cương: Lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật"
17/07/2019, 17:12

Thư mời Hội thảo chuyên đề "Điều trị rối loạn cương: Lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật"

Hội thảo khoa học "Tối ưu hóa dinh dưỡng lâm sàng trong điều trị bệnh nhân nặng và ngoại khoa"
12/07/2019, 17:25

Hội thảo khoa học "Tối ưu hóa dinh dưỡng lâm sàng trong điều trị bệnh nhân nặng và ngoại khoa"

1
Thư mời Hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong phẫu thuật
2
Hội thảo chuyên đề "Điều trị rối loạn cương: Lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật"
3
Những điều cần biết về đặt thể hang nhân tạo điều trị rối loạn cương
4
Thư mời Hội thảo chuyên đề "Điều trị rối loạn cương: Lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật"
5
Hội thảo khoa học "Tối ưu hóa dinh dưỡng lâm sàng trong điều trị bệnh nhân nặng và ngoại khoa"
Bệnh viện Bình Dân ứng dụng phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo & liệu pháp sóng xung kích cường độ thấp trong điều trị rối loạn cương
24/06/2019, 15:08

Sáng ngày 24/6/2019 Bệnh viện Bình Dân tổ chức họp báo giới thiệu 2 kỹ thuật mới trong điều trị rối loạn cương