Hoạt động Bệnh viện

Ứng dụng mô hình 5S trong môi trường bệnh viện
28/02/2023, 17:48

Ứng dụng mô hình 5S trong môi trường bệnh viện

Lời cảm ơn. lời chúc của người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
27/02/2023, 13:13

Lời cảm ơn. lời chúc của người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Bản tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh
22/02/2023, 11:33

Bản tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh

Các thầy thuốc Bệnh viện Bình Dân: hoàn thiện kỹ thuật chuyên sâu tạo hình bàng quang từ ruột ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới
20/02/2023, 07:52

Các thầy thuốc Bệnh viện Bình Dân: hoàn thiện kỹ thuật chuyên sâu tạo hình bàng quang từ ruột ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới

Đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ số trong đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân
08/02/2023, 09:49

Đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ số trong đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân

1
Ứng dụng mô hình 5S trong môi trường bệnh viện
2
Lời cảm ơn. lời chúc của người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
3
Bản tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh
4
Các thầy thuốc Bệnh viện Bình Dân: hoàn thiện kỹ thuật chuyên sâu tạo hình bàng quang từ ruột ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới
5
Đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ số trong đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân