Lời cảm ơn. lời chúc của người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
27/02/2023, 13:13

Lời cảm ơn. lời chúc của người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Các thầy thuốc Bệnh viện Bình Dân: hoàn thiện kỹ thuật chuyên sâu tạo hình bàng quang từ ruột ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới
20/02/2023, 07:52

Các thầy thuốc Bệnh viện Bình Dân: hoàn thiện kỹ thuật chuyên sâu tạo hình bàng quang từ ruột ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới

Thông báo khám ngoài giờ dịp Tết nguyên đán năm 2023
10/01/2023, 12:45

Thông báo khám ngoài giờ dịp Tết nguyên đán năm 2023

Thông tin thuốc - Bản tin số 02/2022
28/12/2022, 14:49

Thông tin thuốc - Bản tin số 02/2022

Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
30/09/2022, 09:21

Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

1
Lời cảm ơn. lời chúc của người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
2
Các thầy thuốc Bệnh viện Bình Dân: hoàn thiện kỹ thuật chuyên sâu tạo hình bàng quang từ ruột ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới
3
Thông báo khám ngoài giờ dịp Tết nguyên đán năm 2023
4
Thông tin thuốc - Bản tin số 02/2022
5
Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới