Xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong tại bệnh viện
29/05/2020, 14:33

Xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong tại bệnh viện

Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
09/03/2020, 14:02

Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20

SHKH chuyên đề "Sinh thiết tuyến tiền liệt qua hướng dẫn siêu âm kết hợp hình ảnh MRI - MRI FUSION BIOSPY"
07/02/2020, 17:02

SHKH chuyên đề "Sinh thiết tuyến tiền liệt qua hướng dẫn siêu âm kết hợp hình ảnh MRI - MRI FUSION BIOSPY"

Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
01/02/2020, 18:58

Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
13/11/2019, 17:13

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019

1
Xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong tại bệnh viện
2
Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
3
SHKH chuyên đề "Sinh thiết tuyến tiền liệt qua hướng dẫn siêu âm kết hợp hình ảnh MRI - MRI FUSION BIOSPY"
4
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
5
Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
01/02/2020, 18:58

Bộ Y tế đã công bố cẩm nang 10 câu hỏi đáp để người dân có đầy đủ thông tin cần thiết và chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới.