HỘI NGHỊ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG NGOẠI KHOA

Thứ tư, 05/09/2018, 15:53 GMT+7

Kính mời Quý vị đại biểu tham dự “Hội nghị Kiểm soát nhiễm khuẩn trong Ngoại khoa”.

Thời gian: 08g00, ngày 07 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Hội trường A, Bệnh viện Bình Dân

371, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Thư mời hội nghị (xem file đính kèm)