Hội thảo khoa học chuyên đề Công bố quốc tế trong y khoa: Khó khăn và giải pháp

Thứ sáu, 29/04/2022, 15:27 GMT+7

Thông tin từ Hội Niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh, kính mời quý đồng nghiệp tham gia Hội thảo khoa học chuyên đề "Công bố quốc tế trong y khoa: Khó khăn và giải pháp"

Thời gian: 13g30, ngày 14 tháng 5 năm 2022

Hình thức trực tuyến qua Zoom

Đăng ký qua: https://forms.gle/1htKJnB9mUZNHGhN8

 
2._INVITATION_3_resize