Hội thảo khoa học Thách thức và giải pháp trong phẫu thuật nội soi cắt một phần thận

Thứ năm, 20/01/2022, 11:17 GMT+7
Kính gửi Quý đồng nghiệp;
Trân trọng kính gửi Quý đồng nghiệp thư mời Hội thảo khoa học "THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT MỘT PHẦN THẬN":
- Thời gian tổ chức: 8g00, Ngày 22/01/2022
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Giảng đường A- BV Bình Dân và trực tuyến trên phần mềm zoom.
- Đăng ký tham dự: https://bit.ly/bvbd_dangkyhoithao
Vui lòng xem file đính kèm để biết chương trình.
 
Invitation_-_22012022-Final_1