Hội thảo trực tuyến: Quản lý hiệu quả chứng đái dầm cập nhật 2021

Thứ ba, 18/05/2021, 11:26 GMT+7

Thông tin từ Hội Niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh, kính mời quý đồng nghiệp tham gia Hội thảo trực tuyến về Quản lý hiệu quả chứng đái dầm

Thời gian: 18g00 - 19g30 Thứ Năm ngày 27/5/2021

Link đăng ký: https://zoom.us/webinar/register/WN__KQjM1PcQle7EhZKJYLr9A

Ferring_SEA_PNE_webinar_Vietnamese-01